نیوپاسول 102، واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا H9N2، روغنی، پسوک

واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا H9N2 با یاور روغنی برای ایجاد ایمنی طولانی مدت

 نیوپاسول 102