آکوت فلوپاسول ( آنفلوانزای فوق حاد پرندگان) ( H5N8 )

واکسن غبرفعال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با نام تجاری Acutflupasol ساخت شرکت دانش بنیان پسوک به منظور ایمن کردن پرندگان علیه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ H5N8 تهیه شده است. این سویه دارای بیشترین شباهت آنتی ژنی با سویه های در حال گردش نسبت به واکسن های مشابه خارجی و داخلی می باشد. ویروس خالص سازی شده واکسن روی تخم مرغ های جنین دار کشت و تکثیر داده شده و پس از فرآیند برداشت توسط روش های استاندارد غیرفعال(Inactive) می شود. مایع آلانتوئیک که بدین ترتیب بدست می آید پس از طی مراحل خالص سازی و عدم آلودگی آن به باکتری ها و یروس های دیگر با روغن یاور (ادجوانت روغنی) مخلوط می گردد. پس از انجام کلیه فرآیندهای کنترل کیفی واکسن منطبق با آخرین دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت دام(OIE) و طبق اصول GMP، در بطری های ۲۵۰ میلی لیتری آماده توزیع می گردد.