آفت پاسول (واکسن تب برفکی روغنی)

واکسن تب برفکی روغنی ساخت شرکت دانش بنیان پسوک، حاوی آنتی‌ژن‌های غیرفعال شده ویروس‌های تب برفکی موجود در جمعیت دامی کشور که جهت کنترل بیماری تب برفکی در گاو، گاومیش، گوساله، گوسفند و بز استفاده می‌شود.