دستورالعمل واکسیناسیون طیورگوشتی

آشامیدنی :

در مورد کلیه واکسن های آشامیدنی مقدار آب واکسن بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد :

    دز واکسن = تعداد جوجه                                    آب واکسن  =         تعداد جوجه × سن جوجه

                                                                                                                 1000

در مورد واکسن های آشامیدنی بهتر است 5   تا 10 درصد واکسن اضافی بواسطه ریخت و پاش تجویز گردد . ( یعنی برای هر 1000 قطعه جوجه 1100 دز واکسن می بایست داده شود .)

در مورد میزان آب مصرفی جهت واکسن می توان بجای فرمول فوق مقدار یک چهارم مصرف آب روزانه را در نظر گرفت .

_____________________________________________________________________

قطره چشمی :

دز واکسن = تعدادجوجه ×5/1

هر 1000 دز واکسن  در5/22 تا 25 سی سی آب مقطر یا آب چاه جوشیده شده با دمای 20 درجه مخلوط می شود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزریقی :

در مورد واکسن های تزریقی بر اساس پیشنهاد کارخانه سازنده از 2/0 تا 5/0 سی سی ترجیحا زیر پوستی تجویز می گردد

___________________________________________________________________________

آب مورد استفاده برای تهیه محلول واکسن نباید دارای کلر  یا هیچ ماده ضدعفونی دیگر بوده و همچنین از آب های سخت و سنگین نباید جهت واکسن استفاده نمود  .

أب مصرفی باید فاقد هر گونه آلودگی میکروبی غیر مجاز باشد .

به میزان 5/2 گرم در لیتر از شیر بودن چربی ( نه شیر خشک بچه ) به آب اضافه نموده و یا از قرص های سوامیون به نسبت یک قرص در 100 لیتر آب استفاده شود . ابتدا شیر یا سوامیون کاملا در آب حل شود و سپس واکسن به آب اضافه گردد .

قبل از توزیع واکسن دو ساعت تشنگی در فصل تابستان و دو ونیم ساعت در فصل زمستان به جوجه ها داده شود و تمام آبخوریها قبل از واکسن با آب خالص شسته شوند .

در زمان دادن واکسن برای هر 50 جوجه لااقل یک آبخوری مناسب مورد نیاز است .

نیم ساعت قبل از توزیع واکسن اقدام به دان دادن شود . تحریک جوجه ها به خوردن دان باعث می گردد آنها تشنه تر شده و واکسن را بهتر مصرف نمایند .

آبخوریها بیش از سه چهارم گنجایش از محلول واکسن پر نشوند .

باید مطمئن شد که واکسن در اختیار تمام جوجه ها قرار گرفته باشد و تمام محلول واکسن نیز طی 2 ساعت به مصرف جوجه ها برسد . در سالن باید محلول واکسن را با سرعت و بطور یکنواخت در داخل آبخوریها ریخته و پس از آن نیز 2 تا 3 بار به آبخوریها مراجعه شود ودر صورت لزوم مجددا در آنها محلول واکسن اضافه گردد .

آبخوریها در محلی قرار داده شود که نور آفتاب مستقیما به آبخوری حاوی واکسن نتابد .

پس از توزیع واکسن باید جوجه ها در آرامش باشند تا براحتی واکسن را مصرف نمایند . ایجاد سر و صدای زیاد و هر عاملی که باعث استرس و وحشت گردد نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد .

در روزهای گرم که دمای آب مصرفی بیشتر از 18 تا 20 درجه ساتنی گراد است توصیه می شود با افزودن مقدار کافی یخ

 ( بدون کلر ) محلول واکسن را خنک نمائید .

پس از اتمام واکسن , آب تمیز و سالم در اختیار جوجه ها قرار داده شود .