از بین واکسن هایی که در ایران به منظور پیشگیری از کرونا تزریق می گردد دو واکسن سینوفارم و آسترازنیکا مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند از این رو سایر واکسن ها مانند واکسن برکت، کووپارس، اسپایکوژن، اسپوتنیک و … در این مقاله مورد بحث نمی باشد
واکسن آسترازنیکا ایمنی بیشتری نسبت به سینوفارم ایجاد می کند (خصوصا در افراد با سنین بالای 60 سال این موضوع چشم گیر است
بعضی از کشورها افراد واکسینه شده با واکسن سینوفارم را بعنوان افراد واکسن نزده تلقی می کنند لذا برای مسافران خارج از کشور واکسن آسترازنیکا دارای مزیت است
واکسن سینوفارم دارای عوارض پس از تزریق کمتری نسبت به آسترازنیکا است (عوارض شایع جانبی آسترازنیکا شامل تب لرز، سردرد نسبتا شدید و درد عضلانی که معمولا 12 ساعت پس از تزریق شروع شده و حداکثر 24 ساعت بطول می انجامد، تزریق دز دوم عوارض بسیار خفیف یا بدون عارضه خواهد بود)
دوز سوم سینوفارم سه ماه پس از دوز دوم تزریق میشود در سینوفارم بهتر است پس از 4 ماه صورت گیرد
اخیرا طی مطالعه ای در آمریکا واکسن سینوفارم در مقابل سویه او میکرون کرونا غیر موثر گزارش شده است. در مقاله اخیر واکسن آسترازنیکا در برابر این سویه به صورت موثری ایمنی زا اعلام شده استreuters.
لطفا واکسن بزنید